Inwestowanie w obligacje

Obligacje są kolejną odmianą papierów wartościowych. Nabywając obligacje, stajemy się pożyczkodawcą wobec danego podmiotu, ten zaś z kolei staje się naszym dłużnikiem. Ta forma lokowania naszych oszczędności jest bardziej bezpieczna niż inwestowanie w akcje. Instytucja emitująca obligacje określa ich cenę, którą ponosimy. Dodatkowo gwarantuję minimalną stawkę, po jakiej odkupi od nas te papiery wartościowe. Osoby decydujące się na ten rodzaj inwestycji mają swobodę wyboru pomiędzy obligacjami: krótkoterminowymi, średnioterminowymi, długoterminowymi i wieczystymi. Należy zwrócić uwagę na minimalny okres czasu, podczas którego obligacje są naszą własnością i nie możemy odzyskać zainwestowanych środków. W wypadku, gdy okaże się, że potrzebujemy dodatkowych środków finansowych, warto zadbać o to, żebyśmy mieli możliwość wcześniejszego zwrotu obligacji. Minusem takiego rozwiązania jest mniejszy zysk pochodzący z kupna obligacji. Jak w przypadku każdej inwestycji, tutaj także musimy liczyć się z ryzykiem. Warto sprawdzić, czy podmiot, od którego wykupujemy obligacje będzie w stanie je od nas odkupić. W przeciwnym razie stracimy zainwestowane pieniądze. Obligacje mogą emitować: Skarb Państwa, samorządy i prywatne firmy. Trzeba mieć świadomość tego, że planowany zysk jest wprost proporcjonalny do okresu, na jaki inwestujemy nasze pieniądze. Nie jest to forma inwestycji dla ludzi, którzy spodziewają się szybkiego zysku.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie o biznesie! Mam nadzieję że moje artykuły okażą się przydatne i dowiesz się wielu przydatnych informacji o świecie biznesu! Nie czekaj! Zapraszam do czytania!