Inwestycja szansą na lepszą przyszłość

Jeżeli przyjrzymy się wyżej wymienionym sposobom inwestowania naszych pieniędzy, to dojdziemy do kilku ważnych wniosków. Po pierwsze, nie trzeba mieć dużego nakładu finansowego, żeby móc inwestować. Oczywiście, im więcej zainwestujemy,

Inwestowanie w młodych i zdolnych ludzi

Przeznaczanie funduszy na kapitał ludzki, czyli rozwój młodych i zdolnych ludzi to inwestowanie na większą skalę. Nie mamy tu do czynienia z bezpośrednim zyskiem, ale formą rozwijania umiejętności i przenoszenia

Inwestowanie w projekty naukowe i badania

Całkowicie odmiennym sposobem inwestowania, który nie przynosi określonego zysku w szybkim okresie czasu jest powierzanie pieniędzy na różnego rodzaju badania i projekty badawcze. Chodzi przede wszystkim o możliwość rozwoju różnych

Inwestowanie w odnawialne źródła energii

Innego rodzaju sposobem inwestowania, który nie jest związany z bankami i giełdami, to inwestowanie w odnawialne źródła energii. Jest to sposób jak najbardziej na czasie, podyktowany nie tylko chęcią zysku,

Inwestowanie w monety – numizmatyka

Tego rodzaju pomnażanie naszych oszczędności jest już od dłuższego czasu popularne i tak jak w przypadku dzieł sztuki, jest związane z pasją i kolekcjonerstwem. Nie trzeba mieć przy tym dużych

Inwestowanie w walutę

Inwestowanie w walutę to dobry pomysł dla tych, którzy interesują się gospodarką i śledzą na bieżąco notowania na rynku. Nie jest wymagany duży nakład finansowy, jednak trzeba liczyć się ze

Inwestowanie w dzieła sztuki

Jeżeli posiadamy dość duże oszczędności i dodatkowo interesujemy się sztuką, to idealnym sposobem inwestowania dla nas będzie zakup dzieła sztuki. Jest to forma inwestycji długoterminowa, ponieważ dopiero po pewnym czasie

Inwestowanie w edukację

Inną formą inwestycji naszych pieniędzy, która przynosi zysk jest przeznaczanie ich na szeroko pojętą edukację w samych siebie lub nasze dzieci. Ten sposób inwestowania znacznie różni się od poprzednich ze

Inwestowanie w lokaty

Jeśli chcemy powierzyć nasze oszczędności specjalistom w banku i czekać na określony zysk w postaci oprocentowania, to najlepszym sposobem jest założenie lokaty w banku. Jako klienci, zakładamy konto w banku,

Powierzanie oszczędności funduszom inwestycyjnym

W dobie pogłębiającego się kryzysu związanego z funduszami emerytalnymi warto zastanowić się, czy warto powierzać nasze oszczędności funduszom inwestycyjnym. Oferty funduszy są często niejasno sformułowane i świadomie wprowadzają klientów w